Ελλήνων Συνέλευσις  /  Ευρωεκλογές 2024

Teams

Υποψήφιος Ευρωβουλευτής Ε.ΣΥ.

Κεχαγιάς Δημήτριος

Υποψήφια Ευρωβουλευτής Ε.ΣΥ.

Δελαγραμμάτικα Ελευθερία

Υποψήφιος Ευρωβουλευτής Ε.ΣΥ.

Μενεγής Νικόλαος

Υποψήφιος Ευρωβουλευτής Ε.ΣΥ.

Τσέβης Φώτης

Υποψήφιος Ευρωβουλευτής Ε.ΣΥ.

Πλόσκας Ιωάννης

Υποψήφιος Ευρωβουλευτής Ε.ΣΥ.

Μπενής Γεώργιος